פרויקט ויטראז'ים בנושא שנתי עשר שבטים בשילוב תאורה בקיר מזרח, בית כנסת בגן יבנה
ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה

ויטראז'ים בבית הכנסת מרום נווה ברמת גן, בנושא חגי ישראל

אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת