ריקוע פליז בבית כנסת בצפון הארץ
שילוב אמנויות בפרויקט עיצוב פנים לבית הכנסת
ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

תפילת אבינו מלכנו מעוצבת בפליז בצד הפנימי של דלתות ארון הקודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים. ובקשתות בצדדים עם דוגמת רימונים מסתרגים. בדלתות ארון הקודש ריקוע פליז בנושא 12 שבטים , והמנורה.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים העתיקה ורימונים מסתרגים.

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש

ריקוע פליז בארון קודש. הריקוע בקשת העליונה בדוגמת ירושלים.