פרויקט ויטראז'ים בנושא שניים עשר שבטים, שבעת המינים, בית המקדש ולוחות הברית, בחלונות  בית הכנסת בכפר הנוער "ויצו"
ויטראז'ים שניים עשר שבטים (10)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (10)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (9)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (9)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (7)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (7)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (18)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (18)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (16)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (16)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (17)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (17)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (13)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (13)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (12)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (12)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (1)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (1)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (2)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (2)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (3)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (3)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (5)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (5)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (6)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (6)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (11)

ויטראז'ים שניים עשר שבטים (11)

ויטראז'ים שבעת המינים (8)

ויטראז'ים שבעת המינים (8)

ויטראז'ים שבעת המינים (1)

ויטראז'ים שבעת המינים (1)

ויטראז'ים שבעת המינים (2)

ויטראז'ים שבעת המינים (2)

ויטראז'ים שבעת המינים (7)

ויטראז'ים שבעת המינים (7)

ויטראז'ים שבעת המינים (4)

ויטראז'ים שבעת המינים (4)

ויטראז'ים שבעת המינים (6)

ויטראז'ים שבעת המינים (6)

ויטראז'ים שבעת המינים (5)

ויטראז'ים שבעת המינים (5)

ויטראז'ים שבעת המינים (3)

ויטראז'ים שבעת המינים (3)

ויטראז' בית המקדש

ויטראז' בית המקדש

ויטראז' לוחות הברית

ויטראז' לוחות הברית

ויטראז' לוחות הברית- הר סיני

ויטראז' לוחות הברית- הר סיני

אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת