זכוכית אמותית

ויטראז'ים ב'

ויטראז'ים א'

פיסול ותבליט

ציורים

ריקוע נחושת

פרוכת אמנותית 

תערוכות

אומנות אורבנית