פרויקט ויטראז'ים בנושא שנתי עשר שבטים בשילוב תאורה בקיר מזרח, בית כנסת בגן יבנה
ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים שנים עשר שבטים

ויטראז'ים בנושא שנים עשר השבטים, בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה

אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת