ויטראז'ים ותפילות בהתזת חול בבית ההכנסה ספרא פ"ת

פרויקט אומנות לבית הכנסת 
ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז'ים בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראזים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראזים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראזים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראזים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים בהתזת חול בעומק- תפילות מודים דרבנן ובריך שמיא בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים בהתזת חול בעומק- תפילות מודים דרבנן ובריך שמיא בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים בהתזת חול בעומק- תפילות מודים דרבנן ובריך שמיא בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים מסוג התזת חול

ויטראז'ים בהתזת חול בעומק- תפילות מודים דרבנן ובריך שמיא בית הכנסת ספרא פתח תקווה

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד.

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד.

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד.

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד.

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד.

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

ויטראז'ים בבית הכנסת ספרא

פרויקט מפואר של ויטראז' בכל חלונות המבנה, ויטראז'ים בנושאי שבטי ישראל, מצוות האישה, ארבעת המינים ועוד. ויטראז' ברכת הלבנה בהתזת חול בעומק בחצר בית הכנסת