ויטראז'ים ותבליטים בבית ההכנסת 'אם מושבות' פ"ת
ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח תקווה בנושאים שונים

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח תקווה שבעת המינים

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח תקווה בנושא מים בתורה

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח תקווה בנושא מים בתורה

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח בנושא הר סיני ובית המקדש ויודאיקה. ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח בנושא הר סיני ובית המקדש ויודאיקה. ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח בנושא הר סיני ובית המקדש ויודאיקה. ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח הויטראז'ים בנושא הר סיני ובית המקדש

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח הויטראז'ים בנושא הר סיני ובית המקדש

ויטראז' קיר מזרח אם המושבות

ויטראז' קיר מזרח אם המושבות

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח .בנושא הר סיני ובית המקדש ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח .בנושא הר סיני ובית המקדש ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח בנושא הר סיני ובית המקדש ויודאיקה. ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות קיר מזרח בנושא הר סיני ובית המקדש ויודאיקה. ,ויטראז'ים עם תפילת בריך שמיא ומודים דרבנן

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בחלונות בית הכנסת בנושא שבעת המינים

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת בנושא מים בתורה, קריעת ים סוף, באר מרים, ומי מריבה

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת בנושא מים בתורה, קריעת ים סוף, באר מרים, ומי מריבה

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בעזרת נשים בנושא חלה והדלקת נרות

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בבית הכנסת אם המושבות פתח

ויטראז'ים בעזרת נשים בנושא אשת חייל

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

תבליט אמנותי בנושא נבל, ירושלים וכלי שיר.

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

תבליט אמנותי בנושא נבל, ירושלים וכלי שיר.

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

תבליט אמנותי בנושא נבל, ירושלים וכלי שיר.

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

תבליט אמנותי בנושא נבל, ירושלים וכלי שיר.

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

אמנות בבית הכנסת אם המושבות פתח

תבליט אמנותי בנושא נבל, ירושלים וכלי שיר.

שילובי אמנויות בבית הכנסת

.בפרויקט זה שילבנו עבודות ויטראז' יחודיות עם פיסול בתבליט על קיר