פרויקט ויטראז'ים בנושא שנים עשר שבטים בקיר מזרח בבית כנסת בגן יבנה
ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

DSC00943

DSC00943

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

ויטראז'ים בבית כנסת תפארת יפת

פרויקט אמנותי מקיף לבית הכנסת, בשילוב ויטראז'ים בנושא הר סיני, לוחות הברית, ושניים עשר שבטים. וויטראז'ים בקיר מזרח בשילוב למנצח בנגינות, ומודים דרבנן.כמו כן בצוע ריקועי נחושת בארון הקודש. ועוד

אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת