ויטראז'ים שניים עשר שבטים בדלתות בית הכנסת הגדול בפתח תקווה
ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ביש  ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדו

ביש ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדו

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

ויטראז'ים בדלתות בית הכנסת הגדול

דלתות כניסה לאולם הגדול של בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. בדלתות משובצים שנים עשר ויטראז'ים קלסיים המציגים את שנים עשר שבטי ישראל

אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת