Art Designer

אמנות יהודית

יהודית יהלום

ויטראז'ים שניים עשר שבטים בדלתות בית הכנסת הגדול בפתח תקווה
אמנות ויטראז' בחזית בית הכנסת

בפרויקט זה ביצענו ויטראז' מרהיב בשילוב תאורה לקיר המזרח של בית הכנסת